Repetities vervallen

Hoewel wij onlangs nog positief waren over het hervatten van de repetities per 1 juni a.s. moeten wij hier helaas op terugkomen. Er kan door experts nog niet met zekerheid gezegd worden of het samen musiceren/blazen in een kleinere ruimte veilig is. Het KNMO adviseert dan ook voorlopig nog te wachten met het hervatten van de repetities en wij volgen dit advies op. Tot nader order zullen er geen repetities plaatsvinden. Via onze website houden wij je op de hoogte, leden worden per e-mail geïnformeerd.